Nutslezing 2019
Contact |
Maandag 4 februari om 17.00 uur

"Het verlangen naar radicale verlossing"

Beatrice de Graaf

Overzicht voordrachten

2004
Godsdienst:
Een late factor in het debat over multiculturaliteit
prof.dr. G.G. de Kruijf

2005
'Het derde beschavingsoffensief'
Beschaving en normaliteit in het hedendaagse Nederland
dr. Gabriel van den Brink

2006
Het onderwijs verzuipt...
leraren, ouders en leerlingenverenigt U!
Marijke en Ad Verbrugge in samenspraak met het bestuur van de VerenigingBeterOnderwijs Nederland

2007
De toverwoorden van de democratie
Prof. Dr. Ineke Sluiter

2008
Welke identiteit?
Bas Heijne

2009
Burgerschap en Cultuur
Prof. Dr. J. Th. Leerssen

2010 / februari
Godsdienstkritiek en verlicht geloof
Historischekanttekeningenbijeenactueelthema
Prof. Dr. Ernestine van der Wall

2010 / mei
Overgave of vrijheid
Prof. Dr. F. W. Korsten

2010 / november
Informeel en Direct
Een majeure verandering
Prof. Dr. A.C. Zijderveld

2011
Het belang van naïviteit
Prof. Dr. G.A.M. Groot

2012
'Civil society' weleer en nu
De Nederlandse stijl van burgerschap
James Kennedy

2013
De Tweede Verlichting:
verlichten, verheffen, of vervlechten?
Dr. H.A.F. Oosterling

2014
Ons brein de baas?
Maatschappelijke consequenties van hersenonderzoek
Prof.D.F. Swaab

2015
Lang zullen we leven?!
Prof. dr. Ko Colijn

2016
De wereld draait door
Prof. Albert Hofman, MD, PhD

2017
Hechting en hypermobiliteit
Prof. dr. Marli Huijer

2018
Het Nut van nutteloos onderzoek
Prof. dr. R.H. Dijkgraaf