Maandag 1 februari om 17.30 uur
Overzicht voordrachten

2004
Godsdienst:
Een late factor in het debat over multiculturaliteit
prof.dr. G.G. de Kruijf

2005
'Het derde beschavingsoffensief'
Beschaving en normaliteit in het hedendaagse Nederland
dr. Gabriel van den Brink

2006
Het onderwijs verzuipt...
leraren, ouders en leerlingenverenigt U!
Marijke en Ad Verbrugge in samenspraak met het bestuur van de VerenigingBeterOnderwijs Nederland

2007
De toverwoorden van de democratie
Prof. Dr. Ineke Sluiter
Download hier de voordracht.

2008
Welke identiteit?
Bas Heijne
Download hier de voordracht.

2009
Burgerschap en Cultuur
Prof. Dr. J. Th. Leerssen
Download hier de voordracht.

2010 / februari
Godsdienstkritiek en verlicht geloof
Historischekanttekeningenbijeenactueelthema
Prof. Dr. Ernestine van der Wall
Download hier de voordracht.

2010 / mei
Overgave of vrijheid
Prof. Dr. F. W. Korsten
Download hier de voordracht.

2010 / november
Informeel en Direct
Een majeure verandering
Prof. Dr. A.C. Zijderveld
Download hier de voordracht.

2011
Het belang van naïviteit
Prof. Dr. G.A.M. Groot
Download hier de voordracht.

2012 'Civil society' weleer en nu
De Nederlandse stijl van burgerschap
James Kennedy
Download hier de voordracht.

2013
De Tweede Verlichting:
verlichten, verheffen, of vervlechten?
Dr. H.A.F. Oosterling
Download hier de voordracht.

2014
Ons brein de baas?
Maatschappelijke consequenties van hersenonderzoek
Prof.D.F. Swaab
Download hier de voordracht.

2015
Lang zullen we leven?!
Prof. dr. Ko Colijn
Download hier de voordracht.

2016
De wereld draait door
Prof. Albert Hofman, MD, PhD
Download hier de voordracht.

2017
Hechting en hypermobiliteit
Prof. dr. Marli Huijer
Download hier de voordracht.

2018
Het Nut van nutteloos onderzoek
Prof. dr. R.H. Dijkgraaf
Download hier de voordracht.

2019
Het Verlangen naar Radicale Verlossing
Prof. dr. Beatrice De Graaf
Download hier de voordracht.

2020
Het nut van digitale publieke ruimte
Prof. dr. José van Dijck
Download hier de voordracht.

2021
Transitie van nut
Derk Loorbach
Download hier de voordracht.